Nov
14
Wed
Level 1 Krav Maga
Nov 14 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Level 1 Krav Maga
Nov 14 @ 7:00 pm – 8:00 pm
BJJ
Nov 14 @ 8:00 pm – 9:00 pm
Nov
15
Thu
Teens (Krav) (option of Sat Class)
Nov 15 @ 5:00 pm – 6:00 pm
Level 2 Krav Maga
Nov 15 @ 6:00 pm – 7:00 pm
Level 1 Krav Maga
Nov 15 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Hand Combatives Class
Nov 15 @ 7:00 pm – 7:30 pm
Level 1 Krav Maga
Nov 15 @ 7:30 pm – 8:30 pm
Nov
16
Fri
BJJ
Nov 16 @ 7:00 pm – 9:00 pm
Nov
17
Sat
kids Krav Maga Class
Nov 17 @ 8:00 am – 9:00 am