Sep
19
Wed
Level 1 Krav Maga
Sep 19 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Level 1 Krav Maga
Sep 19 @ 7:00 pm – 8:00 pm
BJJ
Sep 19 @ 8:00 pm – 9:00 pm
Sep
20
Thu
Teens (Krav) (option of Sat Class)
Sep 20 @ 5:00 pm – 6:00 pm
Level 2 Krav Maga
Sep 20 @ 6:00 pm – 7:00 pm
Level 1 Krav Maga
Sep 20 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Hand Combatives Class
Sep 20 @ 7:00 pm – 7:30 pm
Level 1 Krav Maga
Sep 20 @ 7:30 pm – 8:30 pm
Sep
21
Fri
BJJ
Sep 21 @ 7:00 pm – 9:00 pm
Sep
22
Sat
kids Krav Maga Class
Sep 22 @ 8:00 am – 9:00 am